Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
517 Plan postępowań na 2024 Administrator 2024-02-22
516 Plan postępowań na 2024 Administrator 2024-02-08
515 Plan postępowań na 2024 Administrator 2024-01-17
514 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-12-13
513 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-10-25
512 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-08-28
511 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-08-17
501 Informacja o miejscu publikowania zamówień Administrator 2023-08-10
510 Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej Administrator 2023-08-10
509 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-08-07
508 Zakup artykułów spożywczych Administrator 2023-08-07
507 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-07-28
506 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Administrator 2023-07-19
505 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-07-11
504 Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej Administrator 2023-07-10
503 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-07-05
502 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2023-07-04
500 Plan postępowań na rok 2023 Administrator 2023-06-30
499 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-06-01
498 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-05-29
497 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-05-25
496 Plan postępowań na 2023 Administrator 2023-01-11
495 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? Administrator 2022-12-06
494 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2022-11-10
493 Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego Administrator 2022-10-25
492 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? Administrator 2022-10-07
491 Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina ? część II Administrator 2022-09-26
490 Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego Administrator 2022-09-22
489 Dostawa eko-groszku, miału węglowego i węgla kamiennego (sortyment orzech) w sezonie grzewczym 2022/2023 na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2022-09-14
487 Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina ? część II Administrator 2022-09-13
488 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-09-13
486 Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego Administrator 2022-09-02
485 Nazwa zadania " Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia" Administrator 2022-09-02
484 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-09-02
483 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-08-31
482 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-08-31
481 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-08-31
480 Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - część I Administrator 2022-08-29
479 Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenie terenu w ramach funduszu sołeckiego Administrator 2022-08-11
478 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2022/2023 Administrator 2022-08-05
477 Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia Administrator 2022-07-20
476 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2022-07-18
475 Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej Administrator 2022-06-09
474 Aktualizacja planu postępowań 2022 Administrator 2022-04-05
473 Plan postępowań na 2022 r. Administrator 2022-01-31
464 Aktualizacja planu postępowań na rok 2021 Administrator 2022-01-31
471 Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ? ul. Wólczyńskiej Administrator 2021-11-09
472 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2021-11-09
470 Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek Administrator 2021-11-08
469 Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek Administrator 2021-11-08
467 Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia Administrator 2021-10-19
468 Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek Administrator 2021-10-19
465 Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek Administrator 2021-09-23
466 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2021/2022 Administrator 2021-08-25
463 Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2021-07-22
459 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2021-03-23
462 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Administrator 2021-01-27
461 Ogłoszenie nr 615727-N-2020 z dnia 2020-11-25 r. Miasto i Gmina Sanniki : Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Administrator 2021-01-21
458 Ogłoszenie nr 586595-N-2020 z dnia 2020-09-17 r. Miasto i Gmina Sanniki : "Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia ?etap IV? OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Administrator 2020-12-15
460 Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach Administrator 2020-11-23
457 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Barcik Administrator 2020-10-14
456 Ogłoszenie nr 579709-N-2020 z dnia 2020-08-31 r. Miasto i Gmina Sanniki : Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Sanniki?. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Administrator 2020-09-29
452 Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - etap IV Administrator 2020-09-15
455 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2020-08-28
450 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2020/2021 Administrator 2020-08-27
451 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2020-08-27
454 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2020-08-25
453 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej (odcinek ulicy Poprzecznej) Administrator 2020-08-24
448 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2020-08-06
446 Ogłoszenie nr 558350-N-2020 z dnia 2020-07-06 r. Miasto i Gmina Sanniki : ?Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej (odcinek ulicy Poprzecznej)? Administrator 2020-07-31
449 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2020-07-28
447 Ogłoszenie nr 560923-N-2020 z dnia 2020-07-10 r. Miasto i Gmina Sanniki : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sanniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Administrator 2020-07-22
445 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok Administrator 2020-01-30
444 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Sannikach Administrator 2020-01-23
443 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki ”. Administrator 2019-12-31
442 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Miasto i Gmina Sanniki : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2019-12-30
441 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania Dotyczy: postępowania publicznego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki” Administrator 2019-12-19
439 Ogłoszenie nr 634204-N-2019 z dnia 2019-12-09 r. Miasto i Gmina Sanniki : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2019-12-19
440 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanych i przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sanniki”. Administrator 2019-12-16
438 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej”. Administrator 2019-12-06
437 Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanych i przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sanniki Administrator 2019-11-22
436 Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej Administrator 2019-11-21
435 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia ublicznego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach” Administrator 2019-10-24
434 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2019-10-18
433 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2019-08-29
431 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2019-08-19
432 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - etap III Administrator 2019-08-06
430 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 Administrator 2019-08-06
429 Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia- etap III Administrator 2019-07-19
428 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki - Informacja z sesji otwarcia i zawiadomienie o wyborze Administrator 2019-01-02
427 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – etap I Administrator 2018-09-14
426 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizacja dróg gminnych Administrator 2018-09-11
425 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej” Administrator 2018-08-29
424 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2018/2019.” Administrator 2018-08-29
423 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”. Administrator 2018-08-27
422 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – etap I Administrator 2018-08-21
421 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”. Administrator 2018-08-20
420 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dróg gminnych” Administrator 2018-08-17
418 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2018/2019 Administrator 2018-08-14
419 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-08-14
410 Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-08-10
417 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2018-08-09
416 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – etap I Administrator 2018-08-06
415 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2018/2019 Administrator 2018-08-06
414 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przed Szkołą Podstawową w Sannikach Administrator 2018-08-06
412 Modernizacja dróg gminnych Administrator 2018-08-02
413 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym –etap I Administrator 2018-08-02
411 Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – etap I Administrator 2018-07-31
409 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-07-24
408 Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przed Szkołą Podstawową w Sannikach. Administrator 2018-07-19
407 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia- etap II”. Administrator 2018-07-18
406 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym –etap I Administrator 2018-07-16
405 Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-07-09
404 Miasto i Gmina Sanniki : Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia- etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Administrator 2018-07-03
403 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”. Administrator 2018-06-26
402 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki”. Administrator 2018-06-22
401 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2018-06-19
400 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-08-28
396 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-08-18
399 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2017/2018 Administrator 2017-08-17
398 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci z terenu gminy Sanniki... Administrator 2017-08-08
397 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2017/2018 Administrator 2017-08-03
395 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-08-01
394 Informacja z sesji otwarcia ofert - Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-07-28
393 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2017-07-27
392 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2017/2018 Administrator 2017-07-26
389 Gmina Sanniki: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-07-26
391 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2017-07-19
390 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2017-07-18
386 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2017-07-03
388 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki”. Administrator 2017-06-29
387 Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach - etap I Administrator 2017-06-22
385 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2017-06-09
383 Ogłoszenie nr 508994-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Sanniki: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach- etap I Administrator 2017-06-01
384 Gmina Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2017-05-29
382 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce nr ew. 121/1 w Sannikach”. Administrator 2016-11-18
381 Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce nr ew. 121/1 w Sannikach - otwarcie ofert Administrator 2016-11-09
380 Sanniki: Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce nr ew. 121/1 w Sannikach Administrator 2016-10-28
379 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”. Administrator 2016-07-29
378 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2016/2017.” Administrator 2016-07-29
376 Sanniki: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Numer ogłoszenia: 144391 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 Administrator 2016-07-21
377 Sanniki: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2016/2017 Administrator 2016-07-21
375 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Administrator 2016-06-30
374 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2016-06-14
373 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU BADANIA OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą” Administrator 2016-04-15
372 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą Administrator 2016-04-12
371 Sanniki: Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą Administrator 2016-03-25
370 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi”. Administrator 2015-10-16
369 Sanniki: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzezi Administrator 2015-10-02
368 Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach Administrator 2015-09-30
367 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach Administrator 2015-09-17
366 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2015/2016. Administrator 2015-08-26
364 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2015/2016 Administrator 2015-08-17
365 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2015-08-17
363 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2015-07-31
362 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.160.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”. Administrator 2015-06-24
361 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.357.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”. Administrator 2015-06-24
360 Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2015-06-23
358 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.357.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 143944 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 Administrator 2015-06-19
359 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.160.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Numer ogłoszenia: 144144 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 Administrator 2015-06-19
357 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2015-06-17
356 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Administrator 2015-05-29
355 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Administrator 2015-05-26
354 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu” (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2015-05-22
353 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) -część V – Sprzęt sportowy. Administrator 2015-05-13
352 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” Administrator 2015-05-13
351 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu” ( w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2015-05-07
350 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2015-04-24
349 Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie. Administrator 2015-04-20
348 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Numer ogłoszenia: 81606 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2015-04-15
347 Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu Administrator 2015-03-12
345 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu Administrator 2015-03-06
346 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu” Administrator 2015-03-03
344 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Budowa boiska sportowego wraz z obiektami małej architektury i utwardzeniem terenu w Sannikach Administrator 2015-02-24
343 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki – etap II Administrator 2015-02-19
342 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin –etap I” Administrator 2015-02-13
341 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki”. Administrator 2015-02-13
340 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Budowa boiska sportowego wraz z obiektami małej architektury i utwardzeniem terenu w Sannikach. Administrator 2015-02-10
339 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu Administrator 2015-02-06
336 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki - etap II. Administrator 2015-02-06
338 Sanniki: Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin -etap I Administrator 2015-01-30
337 Sanniki: Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki Administrator 2015-01-21
335 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 2.697.618,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych” Administrator 2014-11-12
333 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 2.697.618,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Administrator 2014-10-23
334 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.335.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” Administrator 2014-10-21
332 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.335.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Administrator 2014-10-16
331 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2014/2015 Administrator 2014-09-23
330 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utwardzenie emulsją asfaltową dróg gminnych w miejscowościach Barcik, Brzezia, Osmolin, Brzeziny, Sielce, Lubików, Krubin, Lasek, Sanniki” Administrator 2014-09-11
329 Sanniki: Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2014/2015 Administrator 2014-09-04
328 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2014/2015 Administrator 2014-08-27
327 Utwardzenie emulsją asfaltową dróg gminnych w miejscowościach Barcik, Brzezia, Osmolin, Brzeziny, Sielce, Lubików, Krubin, Lasek, Sanniki Administrator 2014-08-25
326 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2014/2015 Administrator 2014-08-22
325 Sanniki: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2014/2015 Administrator 2014-08-13
324 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami” Administrator 2014-08-07
323 Sanniki: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Numer ogłoszenia: 252750 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 Administrator 2014-07-30
322 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki” Administrator 2014-07-24
321 Sanniki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2014-07-18
320 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki – etap I”. Administrator 2014-07-10
318 Sanniki: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki - etap I Administrator 2014-06-27
317 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.167.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”. Administrator 2014-06-17
316 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach”. Administrator 2014-06-12
315 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.167.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Administrator 2014-06-12
314 Sanniki: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Administrator 2014-06-09
313 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki.” Administrator 2014-06-02
312 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2014-05-26
311 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia – etap I”. Administrator 2014-05-16
310 Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - etap I Administrator 2014-05-09
309 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie”. Administrator 2014-03-12
308 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach”. Administrator 2014-03-12
307 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia – etap II”. Administrator 2014-02-28
305 Sanniki: Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach Administrator 2014-02-26
306 Sanniki: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie Numer ogłoszenia: 56856 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 Administrator 2014-02-18
304 Sanniki: Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia - etap II Administrator 2014-02-18
303 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia – etap I” (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2014-01-03
302 Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia - etap I (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-12-23
301 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2013/2014” Administrator 2013-09-23
300 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zmiana konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach”. Administrator 2013-09-12
299 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2013/2014 Administrator 2013-09-11
298 Sanniki: Zmiana konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach. Administrator 2013-09-04
297 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2013/2014.” Administrator 2013-08-20
296 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2013-08-14
294 Sanniki: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2013/2014. Administrator 2013-08-14
295 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury.” Administrator 2013-08-09
293 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2013-08-02
292 Unieważnienie postępowania przetargowego - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2013-08-02
291 Sanniki: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Numer ogłoszenia: 293732 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 Administrator 2013-07-24
290 Zawiadomienie o ogłoszeniu oferty - Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w miejscowości Osmolin Administrator 2013-07-22
289 Zawiadomienie o wyborze oferty - „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego” (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-07-16
288 Sanniki: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury Numer ogłoszenia: 274182 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 Administrator 2013-07-16
287 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Numer ogłoszenia: 261836 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2013-07-05
285 UNIEWAŻNIENIE - Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-07-04
286 Sanniki: Przebudowa drogi gminnej i skrzyżowania w miejscowości Osmolin Numer ogłoszenia: 254928 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Administrator 2013-07-02
284 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki.” Administrator 2013-05-29
283 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki. Numer ogłoszenia: 194968 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 Administrator 2013-05-24
282 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury” (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2013-04-08
281 Sanniki: Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-03-28
280 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świtlicy oraz budowa obiektów małej architektury" (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-03-13
278 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury”. Administrator 2013-03-11
277 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury” (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2013-03-04
274 Sanniki: Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury Numer ogłoszenia: 70538 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Administrator 2013-03-04
276 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego”. Administrator 2013-02-25
275 Sanniki: Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Numer ogłoszenia: 70506 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2013-02-19
270 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego Administrator 2013-02-19
273 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego” (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2013-02-18
272 Wybór oferty "Na pełnienie funkcji Koordynatora projektu dla potrzeb realizacji projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Administrator 2013-02-15
271 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-02-08
269 Na pełnienie funkcji Koordynatora projektu dla potrzeb realizacji projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Administrator 2013-02-06
268 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sanniki”. Administrator 2012-12-21
267 Sanniki: Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sanniki Numer ogłoszenia: 506100 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 Administrator 2012-12-12
266 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Administrator 2012-11-29
265 Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt.Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 459040 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012 Administrator 2012-11-19
263 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Administrator 2012-11-16
264 UNIEWAŻNIENIE dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt.”Jesteśmy z indywidualizacją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” dla części nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 10. Administrator 2012-11-14
262 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Administrator 2012-11-08
261 Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 230951 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 Administrator 2012-10-31
260 Dostawa pomocy dydaktycznych , mebli i sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Administrator 2012-10-30
259 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2012/2013” Administrator 2012-09-26
258 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2012/2013 Administrator 2012-09-14
257 Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego w Sannikach Administrator 2012-09-10
256 Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2012-09-03
255 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia”. Administrator 2012-08-28
254 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2012/2013” Administrator 2012-08-27
249 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Administrator 2012-08-23
253 Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego w Sannikach Numer ogłoszenia: 182081 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Administrator 2012-08-23
252 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2012-08-20
251 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2012-2013 Administrator 2012-08-16
250 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami)” Administrator 2012-08-14
248 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2012-07-26
247 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa (modernizacja) drogi w Barciku”. Administrator 2012-07-18
246 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej (w ramach zadania dostawa wyposażenia)” Administrator 2012-07-16
245 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej” Administrator 2012-07-16
244 Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania - Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej Administrator 2012-07-09
242 Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2012-07-06
241 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania - Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. Administrator 2012-07-06
240 Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. Administrator 2012-07-05
243 Przebudowa (modernizacja) drogi w Barciku Administrator 2012-07-03
239 Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2012-05-09
238 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH - Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2012-04-24
237 Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej Administrator 2012-04-16
236 Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2012-04-13
235 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Administrator 2012-04-13
234 Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2012-04-04
233 Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej. Administrator 2012-04-03
232 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 938.622 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach”. Administrator 2011-12-19
231 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 938.622,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach. Administrator 2011-12-07
230 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2011/2012 Administrator 2011-09-22
229 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2011/2012 Administrator 2011-09-14
228 Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.072.085,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Administrator 2011-09-07
227 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.072.085,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Administrator 2011-09-01
226 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2011/2012 Administrator 2011-08-29
222 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2011/2012 Administrator 2011-08-23
224 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami” Administrator 2011-08-12
223 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach” Administrator 2011-08-12
221 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2011-08-02
220 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki” Administrator 2011-07-27
218 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2011-07-25
219 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach Administrator 2011-07-22
217 Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie Administrator 2011-07-19
216 Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie Administrator 2011-06-29
215 Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap III – droga w Czyżewie Administrator 2011-02-25
214 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - etap III - droga w Czyżewie. Administrator 2011-02-21
213 Zawiadomienie o wyborze oferty - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach” Administrator 2011-02-17
212 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach Administrator 2011-02-04
211 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2010/2011” Administrator 2011-01-07
210 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2010/2011 Administrator 2010-12-30
209 Zawiadomienie o wyborze - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Administrator 2010-11-18
208 Zawiadomienie o wyborze - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki” Administrator 2010-11-16
207 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Administrator 2010-11-09
206 Sprzedaż nieruchomości Administrator 2010-11-05
205 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki Administrator 2010-11-04
204 Zawiadomienie o wyborze - Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap III - droga w Czyżewie Administrator 2010-10-15
203 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sieć wodociągowa we wsi Czyżew gmina Sanniki Administrator 2010-10-08
202 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2010/2011 Administrator 2010-10-05
201 Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - etap III - droga w Czyżewie Administrator 2010-09-29
198 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2010/2011 Administrator 2010-09-24
200 Zawiadomienie o wyborze - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Administrator 2010-09-24
199 Zawiadomienie o wyborze - Wykonanie dokumentacji dla remontu świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki Administrator 2010-09-24
197 Sieć wodociągowa we wsi Czyżew gmina Sanniki. Administrator 2010-09-22
196 Zawiadomienie o wyborze - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki Administrator 2010-09-22

[Liczba odsłon: 1560830]

przewiń do góry