Urząd Miasta i Gminy Sanniki zwraca się z prośbą do schronisk dla zwierząt o przedstawienie oferty współpracy dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami prowadzonej przez schronisko. 

Oferta powinna zawierać całkowity koszt dzienny brutto pobytu bezdomnego zwierzęcia w schronisku z uwzględnieniem kosztów pobytu, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej oraz innych usług wynikających ze stosownych przepisów, m.in. koszty związane ze sterylizacją i kastracją, a także czipowaniem zwierząt. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu zwierzęcia mających wpływ na końcową cenę jego utrzymania.

W przypadku świadczenia usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz ich transporcie proszę o podanie całkowitego kosztu odłowienia jednego zwierzęcia, który obejmuje: koszty dojazdu, koszty odłowienia oraz inne koszty mające wpływ na ostateczną cenę usługi.

Proszę również o ile to możliwe o podanie średniej długości okresu przebywania zwierzęcia w Państwa schronisku od dnia odłowienia do dnia adopcji oraz ewentualnie innych informacji dotyczących funkcjonowania schroniska jak i informacji na temat adopcyjności zwierząt.

Do dnia 30 grudnia 2019 r. oczekujemy na Państwa oferty składane na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl bądź faksem pod nr 24 277 78 15.

 

Więcej informacji dotyczących powyższej sprawy uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki – pok. nr 3 lub pod nr tel. 24 277 78 24 w godzinach pracy Urzędu.

---------------------------------------------------------

Urząd Miasta i Gminy Sanniki informuje wszystkie osoby zainteresowane adopcją bezdomnych psów, że Miasto i Gmina Sanniki współpracuje ze schroniskiem TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz, do których są przekazywane bezdomne psy odłowione na terenie naszego miasta i gminy.
Każdą odpowiedzialną osobę, która chciałaby przygarnąć pod swój dach czworonożnego przyjaciela prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki pod nr tel. 24 277 78 24  lub bezpośrednio ze schroniskiem TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu pod nr tel. 693-691-963, e-mail: psiakowo@psiakowo.com.pl. Ewentualnie do odwiedzenia stron internetowych: https://www.facebook.com/psiakowo/photos/a.1409814529172601/1535754983245221/?type=3&theater, http://psiakowo.com.pl , http://www.sanniki.pl bądź też samego schroniska, w którym można zobaczyć pieski na żywo. Zwierzęta są przyjazne i łagodne i czekają na nowy dom.
Zachęcamy wszystkie osoby dobrego serca do pomocy bezdomnym zwierzakom!

Poniżej przedstawiamy zestawienie, w którym znajdują się pieski z terenu miasta i gminy Sanniki przebywające w schronisku „Psiakowo”, którym można pomóc adoptując je i stwarzając im nowy przyjazny dom. Aktualne zdjęcia piesków znajdują się na podanych powyżej stronach internetowych.

Psy przebywające w schronisku TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy
2018-548 Drina , 2018-691 Sopel , 2018-695 Dili , 2018-726 Zodiak , 2018-745 Net
2019-035 Brego , 2019-067 Kelly, 2019-192 Given , 2019-218 Step   
ID 3397 – PORTOS , ID 3596 – SARINA , ID 3597 – SARKA

TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 35 24, kom. 693-691-963

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON.
3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

opłata za wydanie zezwolenia - 616,00 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Gminy Sanniki lub na konto Urzędu Gminy Sanniki B.S. Mazowsze w Płocku O/Sanniki 17904210260710010120000010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

 

wniosek_bezdomne_zwierzeta.doc

wniosek_bezdomne_zwierzeta.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-27 13:53:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 12:37:58
  • Liczba odsłon: 3384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1388188]

przewiń do góry