Poniżej do pobrania informacja dotycząca psów odłowionych z terenu Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do adopcji:

Psy do adopcji - folder (.pdf)

 

----------------------------------------------------------------------

Procedury zgłaszania zwierząt

Obowiązujące od 01.01.2019 r.

Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie Miasta i Gminy Sanniki

I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów

 1. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.
 2. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, błąkające się dłuższy czas, wychudzone, zaniedbane, okaleczone, wyglądające na chore zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub osobiście do:
 • pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, pod nr tel. 24 277 78 10 –
  w godzinach pracy Urzędu.
 • Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie (tel. 47 705 32 22) lub Posterunku Policji w Sannikach (tel. 47 705 32 75) – w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu.

3.   Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy lub Komendy Policji należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.

4.   Urząd Miasta i Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.

5.  Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie.

6.  Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa, nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić
do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji.

7.   Zwierzę zostaje odłowione przez uprawniony do tego podmiot. Miasto i Gmina Sanniki ma podpisaną umowę na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą
w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz
 prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.

8.   Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu Miasta i Gminy Sanniki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miasta i Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

II. Postępowanie w przypadku zwierząt rannych/uczestniczących w wypadkach drogowych

 1. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki (również dzikie) należy zgłaszać do:
 • Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pod numer telefonu 24 277 78 10 w godzinach pracy Urzędu.
 • Po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie (tel. 47 705 32 22) lub Posterunku Policji w Sannikach (tel. 47 705 32 75).
 1. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy lub Komendy Policji należy podać:
 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • opis zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.
 1. Urząd Miasta i Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Zwierzę powypadkowe zostaje zabezpieczone, wyłapywane lub transportowane przez uprawniony do tego podmiot. Miasto i Gmina Sanniki ma podpisaną umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w nagłych przypadkach w tym wypadkach komunikacyjnych z firmą TOMVET-PSIAKOWO s.c. Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz prowadzącym schronisko pod nazwą PSIAKOWO i spółka zlokalizowane
  w Piotrowicach 24A, gmina Bielawy.
 3. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu Miasta i Gminy Sanniki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miasta i Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.

III. Postępowanie w przypadku znalezienia martwego zwierzęcia

W przypadku znalezienia zwłok zwierząt należy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki pod numerem telefonu 24 277 78 10 w dniach i godzinach pracy urzędu lub z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie (tel. 47 705 32 22) lub Posterunkiem Policji w Sannikach
(tel. 47 705 32 75) – w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu.

--------------------------------------------------------------

Urząd Miasta i Gminy Sanniki zwraca się z prośbą do schronisk dla zwierząt o przedstawienie oferty współpracy dotyczącej opieki nad bezdomnymi zwierzętami prowadzonej przez schronisko. 

Oferta powinna zawierać całkowity koszt dzienny brutto pobytu bezdomnego zwierzęcia w schronisku z uwzględnieniem kosztów pobytu, wyżywienia oraz opieki weterynaryjnej oraz innych usług wynikających ze stosownych przepisów, m.in. koszty związane ze sterylizacją i kastracją, a także czipowaniem zwierząt. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu zwierzęcia mających wpływ na końcową cenę jego utrzymania.

W przypadku świadczenia usług polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz ich transporcie proszę o podanie całkowitego kosztu odłowienia jednego zwierzęcia, który obejmuje: koszty dojazdu, koszty odłowienia oraz inne koszty mające wpływ na ostateczną cenę usługi.

Proszę również o ile to możliwe o podanie średniej długości okresu przebywania zwierzęcia w Państwa schronisku od dnia odłowienia do dnia adopcji oraz ewentualnie innych informacji dotyczących funkcjonowania schroniska jak i informacji na temat adopcyjności zwierząt.

Do dnia 30 grudnia 2019 r. oczekujemy na Państwa oferty składane na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl bądź faksem pod nr 24 277 78 15.

Więcej informacji dotyczących powyższej sprawy uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki – pok. nr 3 lub pod nr tel. 24 277 78 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

---------------------------------------------------------

 

Urząd Miasta i Gminy Sanniki informuje wszystkie osoby zainteresowane adopcją bezdomnych psów, że Miasto i Gmina Sanniki współpracuje ze schroniskiem TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz, do których są przekazywane bezdomne psy odłowione na terenie naszego miasta i gminy.
Każdą odpowiedzialną osobę, która chciałaby przygarnąć pod swój dach czworonożnego przyjaciela prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki pod nr tel. 24 277 78 24  lub bezpośrednio ze schroniskiem TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu pod nr tel. 693-691-963, e-mail: psiakowo@psiakowo.com.pl. Ewentualnie do odwiedzenia stron internetowych: https://www.facebook.com/psiakowo/photos/a.1409814529172601/1535754983245221/?type=3&theater, http://psiakowo.com.pl , http://www.sanniki.pl bądź też samego schroniska, w którym można zobaczyć pieski na żywo. Zwierzęta są przyjazne i łagodne i czekają na nowy dom.
Zachęcamy wszystkie osoby dobrego serca do pomocy bezdomnym zwierzakom!

Poniżej przedstawiamy zestawienie, w którym znajdują się pieski z terenu miasta i gminy Sanniki przebywające w schronisku „Psiakowo”, którym można pomóc adoptując je i stwarzając im nowy przyjazny dom. Aktualne zdjęcia piesków znajdują się na podanych powyżej stronach internetowych.

TOMVET – PSIAKOWO s.c.  Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 35 24, kom. 693-691-963

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
2. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym - REGON.
3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

opłata za wydanie zezwolenia - 616,00 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Gminy Sanniki lub na konto Urzędu Gminy Sanniki B.S. Mazowsze w Płocku O/Sanniki 17904210260710010120000010

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 miesiąc

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

 

wniosek_bezdomne_zwierzeta.doc

wniosek_bezdomne_zwierzeta.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-27 13:53:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-17 14:34:17
 • Liczba odsłon: 5093
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633649]

przewiń do góry