Zarządzenie Nr 0050.135.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.134.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28.12.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.128.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.12.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.126a.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04.12.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.11.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.120.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.11.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.117.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16.11.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.113.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.10.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023.

 

Zarządzenie Nr 0050.110.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie: Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie Nr 0050.109.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.10.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.106.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.10.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023.

 

Zarządzenie Nr 0050.105.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”.

 

Zarządzenie Nr 0050.103.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 13.10.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.102a.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10.10.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.102.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 09.10.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 

 

Zarządzenie Nr 0050.101.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.09.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.96.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26.09.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.94.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05.09.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.88.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28.08.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.81.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 08.08.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.80a.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 03.08.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.77.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26.07.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.75.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.07.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok
 

Zarządzenie Nr 0050.71A.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki

 

Zarządzenie Nr 0050.68.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.63.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.06.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.61.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16.06.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.56.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 06.06.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.55.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 01.06.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.49.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30.05.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 

 

Zarządzenie Nr 0050.48.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sannikach.

 

Zarządzenie Nr 0050.46.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10.05.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.44.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05.05.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.43.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 5 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sannikach

 

Zarządzenie Nr 0050.42.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.04.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.39.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26.04.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.38a.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12.04.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.35.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.03.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023.


Zarządzenie Nr 0050.34.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022


Zarządzenie Nr 0050.25.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.03.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 

 

Zarządzenie Nr 0050.24.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Zarządzenie Nr 0050.23a.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 15.03.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.21.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.02.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.20.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie: aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów rolnych oraz najem lokali i powierzchni użytkowych będących własnością Miasta i Gminy Sanniki.

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Zarządzenie Nr 0050.13.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.02.2023 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023. 


Zarządzenie Nr 0050.12.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.09.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.08.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23.01.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok


Zarządzenie Nr 0050.05.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 03.01.2023 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2023 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-31 11:15:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-28 15:33:38
  • Liczba odsłon: 1376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653595]

przewiń do góry