Zarządzenie Nr 0050.81.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.77.2017
Wójta Gminy Sanniki 
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie: określenia  stawek  czynszu za  1 m2  powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniach należących do Gminy Sanniki.


Zarządzenie Nr 0050.76.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.12.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.75.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 18.12.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.74.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.12.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.73.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.72.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.11.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.70.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.11.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.69.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.11.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.57.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.10.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.10.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.55.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 24.10.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.10.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.52.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.10.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.51.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.50.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 06.10.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r

Zarządzenie Nr 0050.48.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.09.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22.09.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.09.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.45.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 08.09.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.44.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.09.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.43.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 04.09.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.42.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25.08.2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 0050.40.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.08.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 08.08.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.30.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.07.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.28.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.06.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.27.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.05.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.05.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.19A.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.18.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.03.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.17.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2017
WÓJTA GMINY SANNIKI
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Zarządzenie Nr 0050.14.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.03.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok


Zarządzenie Nr 0050.11.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sanniki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia 20 lutego 2017 r. - Protokół zawierający wynik konsultacji społecznych odbytych w Gminie Sanniki od dnia 20 lutego do dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki - .pdf


Zarządzenie Nr 0050.09.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.02.2017 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.08.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.02.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.07.2017

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 06.02.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.06.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2017 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.04.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-25 15:07:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 11:16:50
  • Liczba odsłon: 2429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1484095]

przewiń do góry