OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12lipca 2020 r. kandydują:

 

 1. DUDA Andrzej Sebastian
 2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

 
---------------------------------------------------------
 
Wyniki wyborów prezydenckich 1 tura - .pdf
 
----------------------------------------------------------

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
 2. BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
 3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
 5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;
 6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
 7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
 8. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały wWarszawie, nie należy do partii politycznej;
 9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
 10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
 11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

----------------------------------------------------------------

Gm. Sanniki

 

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczejw obwodzie

 

Nr 1

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

Nr 2

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

Nr 3

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

Nr 4

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

Nr 5

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00

 

Nr 6

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

 

Nr 7

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

 

Nr 8

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

 

Nr 9

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

 

Nr 10

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

 

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00

 

Nr 11

 

Miejsce:Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach ul. Warszawska 181 09-540 Sanniki

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:00


------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE NR 66/2020
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sanniki


------------------------------------------------------
 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Sanniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach .

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

KomisarzWyborczy
w Płocku II

 

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

 
 
---------------------------------------------------------


wniosek_o_dopisanie_do_spisu_wyborcow_-_wybory_prezydenta_rp_28.06.2020.pdf

---------------------------------------------------------

Wniosek o wysłanie pakietu wyborczego
Druk zgłoszenia korespondencyjnego


----------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 8 czerwca 2020 r.
 

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)   w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z  możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki podaje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Granice administracyjne sołectw: Brzezia, Lasek

Była Szkoła Podstawowa w Brzezi, Brzezia 39A, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Granice administracyjne sołectw: Brzeziny, Sielce.

Remiza OSP w Sielcach, Sielce 27A, 09-540 Sanniki

 

3

Granice administracyjne sołectw: Działy, Lubików, Staropól. Granice administracyjne sołectwa Osmolin, ulice: ul. Luszyńska, ul. Kiernozka, ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Sannicka, ul. Wiatraczna.

Szkoła Podstawowa w Osmolinie, Osmolin ul. Sannicka 4, 09-540 Sanniki

 

4

Granice administracyjne sołectw: Osmólsk, Szkarada. Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, ul. Topolowa, ul. Warszawska-numery nieparzyste od 121 do 191, ul. Wiejska, ul. Żychlińska.

Remiza OSP w Sannikach, ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Bankowa, ul. Bohaterów Ludowych, ul. Firmowa, ul. Jaśminowa, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna, ul. Witosa, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Żabia, ul. Żytnia, ul. Warszawska-wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Miasto Sanniki: ul. Chopina, ul. Fabryczna, ul. Parkowa, ul. Tkacka. ul. Młynarska, ul. Wólczyńska

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Granice administracyjne sołectw: Wólka (miejscowości: Wólka Niska, Wólka Wysoka), Mocarzewo.

Remiza OSP w Wólce, Wólka Wysoka 5A, 09-540 Sanniki

 

8

Granice administracyjne sołectw: Aleksandrów, Krubin. Granice administracyjne sołectwa: Czyżew.

Szkoła Podstawowa w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki

 

9

Granice administracyjne sołectwa: Lwówek

Remiza OSP w Lwówku, Lwówek 48, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

10

Granice administracyjne sołectw: Nowy Barcik, Stary Barcik.

Była Szkoła Podstawowa w Barciku, Nowy Barcik 47, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

11

Dom Pomocy Społecznej w Sannikach

Dom Pomocy Społecznej w Sannikach, ul. Wólczyńska 10, 09-540 Sanniki

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożonydo Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będziew dniu 28 czerwca 2020r.od godz. 7 00 do godz. 21 00 .

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 


----------------

 

 

 

K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I i II

w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 
W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy, iż do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zgłoszeń kandydatów do komisji mogą dokonywać komitety wyborcze oraz wyborcy. Zgłoszenia można składać w urzędach gmin.
Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, które nie odbyły się w dniu 10 maja 2020 r.
Druk zgłoszenia do komisji w załączeniu.
1. dla komitetu wyborczego
2. dla wyborcy
 
Komisarz Wyborczy w Płocku I Komisarz Wyborczy w Płocku II
/-/Edyta Dzielińska /-/Małgorzata Marta Walisiewicz


druk_zgloszenie_do_obkw_-_komitet.pdf
druk_zgloszenie_wyborcy_do_obkw_-_prezydent2020.pdf

-------------------------------------

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

-------------------------------------

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

--------------------------------------

 

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodekswyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celupowołania w gminieSannikiobwodowychkomisjiwyborczych w wyborach PrezydentaRzeczypospolitejPolskiejzarządzonychnadzień 10 maja 2020 r., KomisarzWyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia16.04.2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach do niżej wymienionych komisji wyborczych :

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 6,

- Nr 8, w liczbie 4,

- Nr 9, w liczbie 4,

- Nr 10, w liczbie 4,

- Nr 11, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. r. o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach – sala posiedzeń.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 


------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

Działając na   podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Sannikipodaje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Granice administracyjne sołectw: Brzezia, Lasek

Była Szkoła Podstawowa w Brzezi, Brzezia 39A, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Granice administracyjne sołectw: Brzeziny, Sielce.

Remiza OSP w Sielcach, Sielce 27A, 09-540 Sanniki

3

Granice administracyjne sołectw: Działy, Lubików, Staropól. Granice administracyjne sołectwa Osmolin, ulice: ul. Luszyńska, ul. Kiernozka, ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Sannicka, ul. Wiatraczna.

Szkoła Podstawowa w Osmolinie, Osmolin ul. Sannicka 4, 09-540 Sanniki

 

4

Granice administracyjne sołectw: Osmólsk, Szkarada. Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, ul. Topolowa, ul. Warszawska-numery nieparzyste od 121 do 191, ul. Wiejska, ul. Żychlińska.

Remiza OSP w Sannikach, ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Bankowa, ul. Bohaterów Ludowych, ul. Firmowa, ul. Jaśminowa, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna, ul. Witosa, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Żabia, ul. Żytnia, ul. Warszawska-wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Miasto Sanniki: ul. Chopina, ul. Fabryczna, ul. Parkowa, ul. Tkacka. ul. Młynarska, ul. Wólczyńska

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Granice administracyjne sołectw: Wólka (miejscowości: Wólka Niska, Wólka Wysoka), Mocarzewo.

Remiza OSP w Wólce, Wólka Wysoka 5A, 09-540 Sanniki

8

Granice administracyjne sołectw: Aleksandrów, Krubin. Granice administracyjne sołectwa: Czyżew.

Szkoła Podstawowa w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki

9

Granice administracyjne sołectwa: Lwówek

Remiza OSP w Lwówku, Lwówek 48, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Granice administracyjne sołectw: Nowy Barcik, Stary Barcik.

Była Szkoła Podstawowa w Barciku, Nowy Barcik 47, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Dom Pomocy Społecznej w Sannikach

Dom Pomocy Społecznej w Sannikach, ul. Wólczyńska 10, 09-540 Sanniki

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy :

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3)podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożonydo Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będziew dniu 10 maja 2020r.od godz. 7 00 do godz. 21 00 .

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

                          /-/ Gabriel Wieczorek

 


-------------------------------------------------

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych, na terenie Miasta i Gminy SannikiPOSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-31 13:38:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 14:59:05
 • Liczba odsłon: 2560
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607202]

przewiń do góry