Uchwała Nr 234/XXXIII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2005 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diety dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącego radnym

 

Uchwała Nr 233/XXXIII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2005 r.
w sprawie: ustalenia zryczałtowanej diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

 

Uchwała Nr 232/XXXIII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2005 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006         

 

Uchwała Nr 231/XXXIII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2005 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2005 r. 

 

Uchwała Nr 230/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego i planu działalności Pałacu w Sannikach na rok 2005

 

Uchwała Nr 229/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 

Uchwała Nr 228/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 227/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2005 r. 

 

Uchwała Nr 225/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w  sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

 

Uchwała Nr 224/XXXII/2005  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w  sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości 2006 r.

 

Uchwała Nr 223/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 145/XXIV/2004 z dnia 02.12.2004 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy: wzoru formularzy i załączników dotyczących danych podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne

 

Uchwała Nr 222/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz opłat za wprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Sanniki w 2006 roku

 

Uchwała Nr 221/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Uchwała Nr 220/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian w Uchwale Nr 201/XXIX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 30.08.2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sannikach

 

Uchwała Nr 219/XXXII/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok przyjętego Uchwałą Nr 176/XXVI/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 25.02.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok             

 

Uchwała Nr 216/XXXI/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samorządowego Ośrodka Zdrowia

 

Uchwała Nr 215/XXXI/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: nadania Statutu instytucji kultury „Pałac w Sannikach” 

 

Uchwała Nr 214/XXXI/2005
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.11.2005 r.
w sprawie: utworzenia instytucji kultury „Pałac w Sannikach” propagującej dziedzictwo Fryderyka Chopina będącej muzeum

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-11 16:45:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-11 16:45:21
  • Liczba odsłon: 2520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653613]

przewiń do góry