Zarządzenie nr 0050.86a.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 2012.11.14
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.86.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.11.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.82.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 06.11.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.80.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.79.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok

Zarządzenie Nr 0050.78.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.77.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.10.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.76.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.10.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie nr 0050.75.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 2012.10.12
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.73.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.10.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.72.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.10.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.71.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.09.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.70.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.09.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.69.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.09.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.67.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.09.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19. września 2012 r.
w sprawie: powołania komisji do dokonania wyboru na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.


Zarządzenie Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19. września 2012 r.
w sprawie: powołania komisji do dokonania wyboru na stanowiska nauczycieli do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.


Zarządzenie Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.09.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie nr 0050.63.2012 Wójta Gminy Sanniki                            
z dnia 2012.09.14                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok                           


Zarządzenie nr 0050.62.2012 Wójta Gminy Sanniki                           
z dnia 2012.09.12                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok 

            

Zarządzenie Nr 0050.61.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.09.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 04.09.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 03.09.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.54.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.08.2012 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku


Zarządzenie Nr 0050.51.2012 Wójta Gminy Sanniki

z dnia 20.08.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.49.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 09.08.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.48.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 08.08.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.47.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 06.08.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.43.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.07.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.42.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 18.07.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.40.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.07.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.38.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.07.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.34.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.06.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.29.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.06.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.28.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.27.2012
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.05.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie nr 0050.24.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 2012.05.24
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.23.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.05.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.05.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.20.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.04.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.04.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2012 WÓJTA GMINY SANNIKI
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Sanniki za rok 2011


Zarządzenie Nr 0050.14.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.03.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r. 


ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2012 WÓJTA GMINY SANNIKI
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011


Zarządzenie Nr 0050.11.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.03.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.08.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2012 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.07.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 3. lutego 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.06.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.01.2012 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2012 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.01.2012 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10 stycznia 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-11 10:06:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-30 11:55:17
  • Liczba odsłon: 2310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1516718]

przewiń do góry