UCHWAŁA NR 311/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
Zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 310/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą gruntu


UCHWAŁA NR 309/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - stanowiącego skupisko klonów srebrzystych, w formie alei usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości Staropol, składające się z 38 klonów srebrzystych, ustanowionego po zmianach stanu faktycznego uchwałą nr 86/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 października 2019 r.


UCHWAŁA NR 308/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


UCHWAŁA NR 307/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 306/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 305/LXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 16 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 304/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023


UCHWAŁA NR 303/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określonych kolejnych umów dzierżawy z dotychczacowymi dzierżawcami gruntów


UCHWAŁA NR 302/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


UCHWAŁA NR 301/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 300/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-06 13:45:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-06 13:53:16
  • Liczba odsłon: 46
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1405660]

przewiń do góry