Szanowni Państwo,

w związku  remontem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach, gdzie dotychczas zlokalizowana była siedziba obwodu do głosowania nr 4,  nastąpiła konieczność jego czasowego przeniesienia.

Z tego względu w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  głosowanie będzie się odbywać w lokalu znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach przy ul. Warszawskiej 183. Lokal zostanie urządzony w sali gimnastycznej - wejście od strony boiska, naprzeciw bramy wjazdowej.

Za utrudnienia związane ze zmianą siedziby lokalu wyborczego przepraszamy.

Zapraszamy do głosowania.

Powyższa zmian dotyczy:

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

(sołectwa, miejscowości, ulice)

Nowa siedziba obwodowej komisji wyborczej – lokal do głosowania

4

 

Granice administracyjne sołectw:

- Osmólsk,  Szkarada,

Szkoła Podstawowa w Sannikach ul. Warszawska 183 – sala gimnastyczna wejście od strony boiska (naprzeciw bramy wjazdowej)

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych przy: ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, ul. Topolowa,  ul. Wiejska, ul. Żychlińska,  oraz ul. Warszawska numery nieparzyste od 121 do 191.

 

Treść pisma - .pdf-----------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.27.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.04.2015 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.25.2015

Wójta Gminy Sanniki

z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie: powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2015 r.

----------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SANNIKI

z dnia 20 kwietnia 2015 roku


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1 )

Wójt Gminy Sanniki


powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.


Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Sannikach w terminie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (pon, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.30, środa w godz. od 9.30 do 17.30), w pok. nr 12 (piętro), na pisemny wniosek wyborcy. (§ 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015, poz. 5). Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 6 do rozporządzenia.


Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).


Wójt Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek


1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.


-----------------------------------------------------------------------


Obwieszczenie
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 02 kwietnia 2015 r.
w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, wskazania obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i odrębnym obwodzie głosowania oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.


Uchwała nr 33/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Uchwała nr 30/IX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - .pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-26 08:17:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 16:10:45
  • Liczba odsłon: 3548
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1516722]

przewiń do góry