Uchwała Nr 193/LV/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin


UCHWAŁA NR 187/LIV/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


UCHWAŁA NR 186/LIV/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2018


UCHWAŁA NR 185/LIV/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki


Uchwała Nr 181/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
W przedmiocie zmiany uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opałaty

Uchwała Nr 177/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2018 r

Uchwała Nr 176/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

Uchwała Nr 175/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Uchwała Nr 174/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr 173/LIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018


UCHWAŁA NR 172/LIII/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


UCHWAŁA NR 171/LIII/2017

RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2017-2024


UCHWAŁA NR 168/LII/2017

RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30 października 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


UCHWAŁA NR 166/LI/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 19 października 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 164/XLVIX/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 września 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 163/XLVIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 162/XLVII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 161/XLVI/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego części miejscowości części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin.


Uchwała Nr 161/XLVI/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin.


Uchwała Nr 160/XLV/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości - działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 284/2 i 286/4, położonych w miejscowości Wólka stanowiących własność Gminy Sanniki


Uchwała Nr 159/XLIV/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 158/XLIV/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 157/XLIV/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2016 rok

Uchwała Nr 156/XLIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkarada stanowiącej własność Gminy Sanniki

Uchwała Nr 155/XLIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Uchwała Nr 154/XLII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr 153/XLII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 224/XLIX/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki

Uchwała Nr 152/XLII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 151/XLII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2017-2024


Uchwała Nr 150/XLI/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki


Uchwała Nr 149/XL/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sanniki w 2017 roku

Uchwała Nr 148/XL/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr 147/XL/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Uchwała Nr 146/XXXIX/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 145/XXXIX/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2017 r.


Uchwała Nr 144/XXXVIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Sanniki konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Sanniki

Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Uchwała Nr 142/XXXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie

Uchwała Nr 141/XXXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2016 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-16 13:16:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-07 11:01:30
  • Liczba odsłon: 3790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633626]

przewiń do góry