OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 128 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 października 2012 r.

Pani WITKOWSKA Marianna wybrana została RADNĄ GMINY SANNIKI

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

 

/Joanna Stępniak/

 

Protokół z wyborów uzupełniających.pdf


 

 

 

 

UCHWAŁA NR 157/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania.


UCHWAŁA NR 156/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze


-----------------------------------------


UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie : powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sannikach

do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanniki,

zarządzonych na dzień 7 października 2012 r.

 

treść uchwały

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANNIKACH

z dnia 11 września 2012 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Sanniki

zarządzonych na dzień 7 października 2012 r.


oraz


Obwieszczenie Wójta Gminy Sanniki

z dnia 13 września 2012


 

 treści obwieszczeń---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uchwały, protokoł i obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej - (.pdf)


-----------------------------------------------------------


Obwieszczenie Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14 sierpnia 2012 r.


Treść obwieszczenia - (.pdf)


----------------------------------------------------------


I N F O R M A C J A

KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień
o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłaszania kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Sanniki

zarządzonymi na dzień 7 października 2012 r.

 

·       Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sanniki należy składać do Komisarza Wyborczego w Płocku   do dnia   20 *) sierpnia 2012 r.

·       Zgłoszenia kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sanniki należy składać do Komisarza Wyborczego w Płocku   do dnia   20 sierpnia 2012 r.

·       Zawiadomienia oraz zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Komisarza Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. nr 9 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Delegatury tj. od 7 30 do 15 30 .

·       Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego  (ZPOW-703-30/10).

Treść Ordynacji, informacji PKW oraz stosownych formularzy i wyjaśnień dostępna jest na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl .

  /-/ Małgorzata Michalska 

Komisarz Wyborczy w Płocku

*) Termin wydłużony na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej.


------------------------------------------------------------------------------


Zarządzenie Nr 346 Wojewody Mazowieckiego

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanniki


Załącznik do zarządzenia Nr 346 Wojewody Mazowieckiego

z dnia 25 lipca 2012 r.

Kalendarz wyborczy


Uzasadnienie zarządzenia Nr 346 Wojewody Mazowieckiego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-03 10:02:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 15:08:40
  • Liczba odsłon: 4742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671151]

przewiń do góry