Zarządzenie Nr 0050.156.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.150a.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.12.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.149.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.12.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.

 

Zarządzenie Nr 0050.148.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Mieście i Gminie Sanniki

 

Zarządzenie Nr 0050.142.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12.12.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.141.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 09.12.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.138.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.134.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.11.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.133.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.11.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.


Zarządzenie Nr 0050.131.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21.11.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.128.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21.11.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.124.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16.11.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.117.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.10.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.113.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.10.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.

 

Zarządzenie Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

 

Zarządzenie Nr 0050.110.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12.10.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.109.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 07.10.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.102.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30.09.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.


Zarządzenie Nr 0050.91.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21.09.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.88.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 13.09.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.86.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12.09.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.84.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 06.09.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.83.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.09.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.79.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 01.09.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.78.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.75.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.08.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.69.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 11.08.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.


Zarządzenie Nr 0050.65.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26.07.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.

 

Zarządzenie Nr 0050.63.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki.

 

Zarządzenie Nr 0050.62.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21.07.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok


Zarządzenie Nr 0050.59.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.07.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 


Zarządzenie Nr 0050.58.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04.07.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.38.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Miasta i Gminy Sanniki za 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.17.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21.03.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Zarządzenie Nr 0050.15.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 07.03.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050.14.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 01.03.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.13.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 1 marca 2022

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.12.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28.02.2022 r.
zmieniające Uchwale Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. 

Zarządzenie Nr 0050.11.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16.02.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050.10b.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.10a.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 01.02.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

Zarządzenie Nr 0050.09.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 0050.08.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.07.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2022 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 0050.04.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04.01.2022 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2022 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-31 14:29:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-20 13:11:16
  • Liczba odsłon: 1187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560807]

przewiń do góry