Zarządzenie Nr 0050.81.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.12.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.78.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.77.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.12.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.76.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.12.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.74.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 11.12.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.73.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 07.12.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.71.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04.12.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.70.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 03.12.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.69.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28.11.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.68.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.66.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.65.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19.11.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.64.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 14.11.2018 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Zarządzenie Nr 0050.63.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.11.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.61.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.60.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.59A.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.10.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.59.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.10.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.58.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 11.10.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.57.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10.10.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.56.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.55.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.09.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.54.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 14.09.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.53.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 11.09.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.48.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.47.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.46.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28.08.2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku


Zarządzenie Nr 0050.45.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.08.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.41.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17.08.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.38.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 14.08.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.31.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.07.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.29A.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20.07.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05 lipca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Zarządzenie Nr 0050.26.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04.07.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.09.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.07.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.02.2018 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.06.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.01.2018 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.05.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23.01.2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.04.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01. 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki


Zarządzenie Nr 0050.03.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.02.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2018 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki
na 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.01.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2018 r.
w sprawie: upoważnienia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-23 15:06:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-07 14:47:55
  • Liczba odsłon: 2268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633641]

przewiń do góry