Uchwała Nr 3.j./65/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2024 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 3.h./266/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 3.c./261/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na rok 2024.

 

Uchwała Nr 3.e./134/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

 

UCHWAŁA Nr 3.I./57/2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023.


UCHWAŁA Nr 3.j./58/2023

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

w WARSZAWIE

z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Sanniki.

 

UCHWAŁA Nr 3.j./263/2021
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 29 stycznia 2021 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr Pł. 426. 2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok


Uchwała Nr Pł. 425. 2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr Pł.276.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 7 października 2020 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

 

Uchwała Nr Pł.135.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

Uchwała Nr Pł.63.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej


Uchwała Nr Pł.62.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2020 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Pł.345.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 2020 rok.


Uchwała Nr Pł.344.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2019 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr Pł.260.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 września 2019 r.
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

 

Uchwała Nr Pł.141.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2018 rok.

 

Uchwała Nr Pł. 76.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr Pł.449.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.


Uchwała Nr Pł.448.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr Pł.68.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2018 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu


Uchwała Nr Pł.359.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.


Uchwała Nr Pł.358.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2018-2024

 

Uchwała Nr Pł.155.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Sanniki sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Uchwała Nr Pł.56.2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

W Warszawie

z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała nr Pł.376.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na rok 2017

 

Uchwała nr Pł.375.2016

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2017-2024

 

Uchwała Nr Pł. 253.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 września 2016 roku
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Sanniki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

 

Uchwała Nr Pł.137.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Sanniki sprawozdaniach z wykonania budżetu na 2015 rok.

 

Uchwała Nr Pł.32.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
W Warszawie
z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała nr Pł.356.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na rok 2016

 

Uchwała nr Pł.355.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024

 

Uchwała Nr Pł300.2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Sanniki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

Uchwała nr Pł. 149.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Sanniki sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 r.

 

Uchwała Nr Pł.47.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.


Uchwała Nr Pł.46.2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała Nr Pł.431.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 04 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.


Uchwała Nr Pł.430.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 04 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024.

 

Uchwała Nr Pł.421.2013.pdf

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2013 roku
w sprawie  opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 r.

 

Uchwała Nr Pł.326.2014


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 września 2014 roku
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy w Sannikach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

 

Uchwała Nr Pł.20.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu


Uchwała Nr Pł.21.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej


Uchwała Nr Pł.420.2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Uchwała Nr Pł.421.2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 09 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok

 

Uchwała Nr Pł.126.2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Sanniki sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok

 

Uchwała Nr Pł.68.2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała Nr Pł.384.2012  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2012 r.

 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020.

 

Uchwała Nr Pł.385.2012   
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
 z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.  

 

Uchwała Nr Pl.319.2012

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 10 września 2012 roku
wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy w Sannikach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

 

Uchwała Nr PL23.12
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 roku
w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała Nr Pł.433.11   
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.  

 

Uchwała Nr Pł.432.11  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 322/P/2011

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy w Sannikach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 

Uchwała Nr 32/P/2011  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Uchwała Nr 31/P/2011  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

 

Uchwała Nr 345/P/2010  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

 

Uchwała Nr 344/P/2010 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 333/2007/P
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sanniki projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-14 13:14:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 14:55:16
  • Liczba odsłon: 5891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560861]

przewiń do góry