INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


UCHWAŁA NR 44/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta


UCHWAŁA NR 26/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów iprezydentów miast

 

UCHWAŁA NR 25/2024
PAŃSTWOWEJKOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy 
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


UCHWAŁA NR 43/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 lutego 2024 r.
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Zarządzenie Nr 0052.24.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie: wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.

-----------------------------------------------------

Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku

-----------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 9 lutego 2024 roku

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sannikach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Brzezia, Sielce

1

2

Brzeziny, Lasek

1

3

Działy, Lubików, Staropol

1

4

Osmolin

1

5

Osmólsk Górny, Szkarada

1

6

Sanniki, ulice: Krótka, Lotników, Łowicka, Polna, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od 121 do 191, Wiejska, Żychlińska

1

7

Sanniki, ulica Warszawska numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119

1

8

Sanniki, ulice: Bankowa, Bohaterów Ludowych, Firmowa, Jaśminowa, Poprzeczna, Północna, Skrajna, Wincentego Witosa, Wschodnia, Zachodnia, Żabia

1

9

Sanniki, ulice: Fryderyka Chopina, Fabryczna, Parkowa, Tkacka

1

10

Sanniki, ulice: Młynarska, Wólczyńska

1

11

Mocarzewo, Wólka Niska, Wólka Wysoka

1

12

Aleksandrów, Krubin

1

13

Czyżew

1

14

Lwówek

1

15

Nowy Barcik, Stary Barcik

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sannikach mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki – sala posiedzeń I piętro ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Sanniki na okręgi wyborcze

 

POSTANOWIENIE NR 264/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie podziału powiatu gostynińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-12-06 10:59:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-15 12:25:38
  • Liczba odsłon: 276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560810]

przewiń do góry