Zarządzenie Nr 0050.53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.29.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.28.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.06.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.26.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 05.06.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.25.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 03.06.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.23.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.05.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.22.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.05.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.20.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30.04.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.04.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.04.2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Zarządzenie Nr 0050.17.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 15.04.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.16.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 08.04.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.15A.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.15.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 14.03.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.12.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27.02.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.11.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.10.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 11.02.2019 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.


Zarządzenie Nr 0050.05.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24.01.2019 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.03.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2019 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami na rok 2019


Zarządzenie Nr 0050.02.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2019 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Sanniki
na 2019 r.


Zarządzenie Nr 0050.01.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2019 r.
w sprawie: upoważnienia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-22 10:44:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-21 14:30:53
  • Liczba odsłon: 2268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607227]

przewiń do góry