Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.12.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr OR 0152-71a/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.12.2007 r.

w sprawie: zarządzenia dni wolnych od pracy


Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.12.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.11.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 66/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.11.2007 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2008


Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.10.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Dostawa i montaż dźwigów: osobowego i towarowych dla zadania p. n.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach””


Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22.10.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 18.10.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Oświetlenie terenu (etap I) w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.


Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.10.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Budowa stróżówki dużej wraz z toaletami w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.


Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.10.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p.n.: „Odmulenie stawów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”.


Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.10.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”


Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.10.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.09.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 18.09.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej – świetlica i Przedszkola Samorządowego w Sannikach".


Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.09.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: "Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2007/2008”.


Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.09.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach”


Zarządzenie Nr 0152-46/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.08.2007 r.

w sprawie: odwołania obecnego i powołania  nowego zastępcy wójta


Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.08.2007 r. 

w sprawie : powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Osmólsk”


Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.08.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p.n. „Budowa muszli koncertowej w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”


Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.08.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.08.2007 r.

w sprawie : powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2007/2008 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”


Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.08.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Przebudowa ulicy Parkowej w Sannikach”


Zarządzenie Nr 40a/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.08.2007 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sanniki za I półrocze 2007 r.


Zarządzenie Nr 0152-40/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 03.08.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na zadanie p. n.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Barcik Stary”


Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.07.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.07.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.07.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.06.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.06.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.06.2007 r.

w sprawie: upoważnienia dla Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy


Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25.05.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 18.05.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.05.2007 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/2001 Wójta Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Sannikach


Zarządzenie Nr 0152-22/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.03.2007 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.03.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.03.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 0152-18/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.03.2007 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sannikach


Zarządzenie Nr 0152-17/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.03.2007 r.

w sprawie: konkursu na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Sannikach


Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.03.2007 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2006 r.


Zarządzenie Nr 0152-14/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 13.03.2007 r.

w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Działy


Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.03.2007 r.

w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej


Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.03.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 0152-11/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.02.2007 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sannikach - likwidacji stanowiska ds. oświaty


Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.02.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.02.2007 r.

W sprawie: przyjęcia wytycznych do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych w 2007 roku.


Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.02.2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2007 r.


Zarządzenie Nr 0152-6/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 01.02.2007 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 215 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sannikach od ul. Fabrycznej do Tkackiej”


Zarządzenie Nr 0152-5a/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.

w sprawie: wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw należących do Gminy Sanniki


Zarządzenie Nr 0152-5/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25.01.2007 r.

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Zarządzenie Nr 0152-4/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25.01.2007 r.

w sprawie: powołania doraźnej komisji oceny działalności samorządowej instytucji kultury "Pałac w Sannikach", ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych wydatków, w celu ustalenia konieczności sporządzenia projektu uchwały Rady Gminy Sanniki w sprawie przeprowadzenia kontroli we wskazanej jednostce samorządowej i ustalenia jej zakresu


Zarządzenie Nr 0152-3/2007 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.01.2007 r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 12/2005 Wójta Gminy Sanniki z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-19 13:36:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 14:42:02
  • Liczba odsłon: 2370
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560865]

przewiń do góry