Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
445 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok Administrator 2020-01-30
444 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody w Sannikach Administrator 2020-01-15
442 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Miasto i Gmina Sanniki : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2019-12-20
439 Ogłoszenie nr 634204-N-2019 z dnia 2019-12-09 r. Miasto i Gmina Sanniki : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2019-12-09
437 Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z budowanych i przebudowywanych dróg gminnych w miejscowości Sanniki Administrator 2019-10-31
436 Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej Administrator 2019-10-30
434 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2019-10-03
431 Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2019-07-26
430 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2019/2020 Administrator 2019-07-22
429 Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia- etap III Administrator 2019-07-03
428 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2018-12-06
412 Modernizacja dróg gminnych Administrator 2018-08-02
410 Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-07-25
409 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa (modernizacja) boiska rekreacyjnego do piłki nożnej Administrator 2018-07-24
406 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym –etap I Administrator 2018-07-13
401 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki Administrator 2018-06-14
396 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-08-01
389 Gmina Sanniki: Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki Administrator 2017-07-11
386 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2017-06-14
383 Ogłoszenie nr 508994-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. Gmina Sanniki: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach- etap I Administrator 2017-05-16
380 Sanniki: Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, rozbiórka trzech budynków gospodarczych oraz pozostałych obiektów zlokalizowanych na działce nr ew. 121/1 w Sannikach Administrator 2016-10-25
377 Sanniki: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2016/2017 Administrator 2016-07-20
376 Sanniki: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Numer ogłoszenia: 144391 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 Administrator 2016-07-19
374 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2016-06-10
371 Sanniki: Budowa budynku wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą Administrator 2016-03-21
367 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Wólczyńskiej w Sannikach Administrator 2015-09-07
364 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2015/2016 Administrator 2015-08-13
359 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.160.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Numer ogłoszenia: 144144 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 Administrator 2015-06-15
358 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.357.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 143944 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 Administrator 2015-06-15
357 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2015-06-12
353 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) -część V – Sprzęt sportowy. Administrator 2015-05-13
350 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2015-04-20
348 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Numer ogłoszenia: 81606 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2015-04-10
345 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu Administrator 2015-02-24
340 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Budowa boiska sportowego wraz z obiektami małej architektury i utwardzeniem terenu w Sannikach. Administrator 2015-01-27
339 Sanniki: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu Administrator 2015-01-21
338 Sanniki: Budowa obiektów małej architektury w ramach wykonania placu zabaw w miejscowości Osmolin -etap I Administrator 2015-01-20
337 Sanniki: Remont obiektów małej architektury w ramach istniejącego placu zabaw w miejscowości Sanniki Administrator 2015-01-20
336 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki - etap II. Administrator 2014-12-16
333 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 2.697.618,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Administrator 2014-10-14
332 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.335.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Administrator 2014-10-10
331 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2014/2015 Administrator 2014-09-22
323 Sanniki: Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Numer ogłoszenia: 252750 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014 Administrator 2014-07-29
321 Sanniki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2014-07-14
318 Sanniki: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki - etap I Administrator 2014-06-18
319 Sanniki: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu Witosa Gmina Sanniki - etap I Administrator 2014-06-18
317 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Administrator 2014-06-16
315 Sanniki: Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.167.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Administrator 2014-06-06
314 Sanniki: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Administrator 2014-06-04
312 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki Administrator 2014-05-19
310 Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - etap I Administrator 2014-04-30
306 Sanniki: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie Numer ogłoszenia: 56856 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 Administrator 2014-02-18
305 Sanniki: Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach Administrator 2014-02-14
304 Sanniki: Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia - etap II Administrator 2014-02-07
298 Sanniki: Zmiana konstrukcji dachu budynku komunalnego przy ul. Krótkiej w Sannikach. Administrator 2013-08-28
294 Sanniki: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2013/2014. Administrator 2013-08-09
288 Sanniki: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole na budynek socjalny (mieszkalny wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowa niezbędnej infrastruktury Numer ogłoszenia: 274182 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 Administrator 2013-07-12
285 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-06-25
283 Sanniki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sanniki. Numer ogłoszenia: 194968 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 Administrator 2013-05-20
281 Sanniki: Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Administrator 2013-03-20
279 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2 Administrator 2013-03-12
274 Sanniki: Utwardzenie działek budowlanych wraz z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej architektury Numer ogłoszenia: 70538 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Administrator 2013-02-19
271 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego (w ramach zadania dostawa wyposażenia) Numer ogłoszenia: 20129 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013 Administrator 2013-02-07
270 Sanniki: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budowa obiektów małej architektury oraz remontem boiska rekreacyjnego Administrator 2013-02-07
269 Na pełnienie funkcji Koordynatora projektu dla potrzeb realizacji projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Administrator 2013-02-04
264 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt.”Jesteśmy z indywidualizacją” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Administrator 2012-11-14
263 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Prowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych w klasach I-III na terenie Gminy Sanniki w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Administrator 2012-11-14
262 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” Administrator 2012-11-08
260 Dostawa pomocy dydaktycznych , mebli i sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. Jesteśmy z indywidualizacją współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Administrator 2012-10-29
255 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia”. Administrator 2012-08-28
251 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2012-2013 Administrator 2012-08-16
249 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Administrator 2012-08-09
247 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa (modernizacja) drogi w Barciku”. Administrator 2012-07-18
245 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania - Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej” Administrator 2012-07-16
242 Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej (w ramach zadania dostawa wyposażenia). Administrator 2012-06-28
241 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania - Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. Administrator 2012-06-22
240 Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem zjazdów i drogi wewnętrznej oraz remontem świetlicy wiejskiej w Staropolu Gmina Sanniki. Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej. Administrator 2012-06-21
233 Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz budową obiektów małej architektury i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz utwardzenie terenu działek budowlanych wraz z remontem drogi wewnętrznej. Administrator 2012-03-22
230 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2011/2012 Administrator 2011-09-22
227 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.072.085,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Administrator 2011-08-29
225 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci z terenu Gminy Sanniki do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2011-08-17
222 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2011/2012 Administrator 2011-08-11
219 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach Administrator 2011-07-22
218 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sanniki Administrator 2011-07-19
216 Przebudowa (modernizacja) drogi w Krubinie Administrator 2011-06-29
214 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - etap III - droga w Czyżewie. Administrator 2011-02-17
212 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach Administrator 2011-01-24
211 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2010/2011” Administrator 2011-01-07
195 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Administrator 2010-09-15
194 Wykonanie dokumentacji dla remontu świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki Administrator 2010-09-08
193 Zawiadomienie o wyborze - Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap II Administrator 2010-09-06
192 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki Administrator 2010-09-01
191 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2010-08-25
189 Zawiadomienie o wyborze - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2010/2011 Administrator 2010-08-18
190 Zawiadomienie o wyborze - Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz budowa 10 miejsc postojowych Administrator 2010-08-18
188 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2010-08-12
187 Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - etap II Administrator 2010-08-09
186 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2010/2011 Administrator 2010-08-04
185 Zawiadomienie o wyborze - Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach – etap II Administrator 2010-08-03
184 Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz budowa 10 miejsc postojowych Administrator 2010-07-28
183 Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach - etap II Administrator 2010-07-15
182 Zawiadomienie o wyborze oferty - Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap I Administrator 2010-06-28
181 Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - etap I Administrator 2010-06-07
180 Zawiadomienie o wyborze: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią na odcinku ok. 20km oraz wykonanie dokumentacji i map tych dróg”” Administrator 2010-05-21
179 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią na odcinku ok. 20km oraz wykonanie dokumentacji i map tych dróg Administrator 2010-05-12
178 Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa (modernizacja) drogi w Osmolinie Administrator 2010-04-20
177 Przebudowa (modernizacja) drogi w Osmolinie Administrator 2010-04-02
176 Zawiadomienie o wyborze oferty - Wykonanie dokumentacji dla remontu dróg na terenie Gminy Sanniki Administrator 2010-02-15
175 Wykonanie dokumentacji dla remontu dróg na terenie Gminy Sanniki Administrator 2010-02-04
174 Przebudowa drogi – ul. Tkackiej i skrzyżowania, budowa chodnika i zjazdów oraz utwardzenie powierzchni działek budowlanych wraz z kanalizacją deszczową odwadniającą jezdnię i teren utwardzony w miejscowości Sanniki Administrator 2009-10-23
173 Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa drogi i skrzyżowań we wsi Krubin Administrator 2009-10-15
172 Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa sali korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Osmolinie Administrator 2009-10-15
171 Unieważnienie - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2009/2010 Administrator 2009-10-05
170 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2009/2010 Administrator 2009-09-25
169 Unieważnienie - Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2009/2010 Administrator 2009-09-25
168 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Administrator 2009-09-22
167 Przebudowa sali korekcyjnej przy Szkole Podstawowej w Osmolinie Administrator 2009-09-18
166 Przebudowa drogi i skrzyżowań we wsi Krubin Administrator 2009-09-18
165 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2009/2010 Administrator 2009-09-16
164 Wybór oferty - Przebudowa (modernizacja) drogi w Wólce Administrator 2009-09-16
163 Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach Administrator 2009-09-10
162 Przebudowa (modernizacja) drogi w Wólce Administrator 2009-08-25
161 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2009/2010 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2009-08-12
160 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2009/2010 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2009-08-03
159 Zawiadomienie o wyborze oferty „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2009/2010”. Administrator 2009-07-31
158 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2009/2010 Administrator 2009-07-22
157 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych Administrator 2009-07-21
156 Zawiadomienie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: ”Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach- etap I” Administrator 2009-04-20
155 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach – etap I” Administrator 2009-04-08
154 Zawiadomienie o wyborze oferty - Organizacja zajęć sportowych Lwówek, Sanniki Administrator 2009-04-06
153 Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Administrator 2009-02-25
152 Przetarg ustny nieograniczony nieruchomości Administrator 2009-02-25
151 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa nawierzchni z płyt kamiennych przed amfiteatrem w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2009-01-05
150 Zawiadomienie o wyborze oferty - Aranżacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-12-16
149 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa nawierzchni z płyt kamiennych przed amfiteatrem w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-12-12
148 Aranżacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-12-08
147 Aranżacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-12-08
146 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa ławek dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-12-05
145 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PF. 341 – 26/2008 „Dostawa urządzeń scenicznych dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Administrator 2008-12-03
144 Aranżacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-11-28
143 Zawiadomienie o unieważnieniu - Aranżacja pomieszczeń oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-11-28
142 Dostawa urządzeń scenicznych dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-11-24
141 Budowa nawierzchni z płyt kamiennych przed amfiteatrem w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-11-21
140 Dostawa ławek dla Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-11-21
139 Aranżacja oraz dostawa i montaż mebli w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach Administrator 2008-11-21
138 Zawiadomienie o wyborze oferty - Oświetlenie terenu (etap II) w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-11-18
137 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup oraz nasadzenie drzew i krzewów w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w annikach Administrator 2008-10-31
136 Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja obiektu sportowego w Sannikach Administrator 2008-10-29
135 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach – etap I Administrator 2008-10-29
134 Oświetlenie terenu (etap II) w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-10-27
133 Zakup oraz nasadzenie drzew i krzewów w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-10-21
132 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa brakującej części ogrodzenia w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-10-20
131 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz przebudowa zjazdów z ulicy Parkowej w Sannikach Administrator 2008-10-20
130 Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa sieci wodociągowej we wsi Lasek" Administrator 2008-10-09
129 Budowa ulicy Wiejskiej w Sannikach – etap I Administrator 2008-10-07
128 Modernizacja obiektu sportowego w Sannikach Administrator 2008-10-03
127 Unieważnienie „Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2008/2009” Administrator 2008-09-30
126 Budowa brakującej części ogrodzenia w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2008-09-29
125 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa budynku gospodarczego w Sannikach" Administrator 2008-09-29
124 Unieważnienie "Modernizacja obiektu sportowego w Sannikach" Administrator 2008-09-25
123 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz przebudowa zjazdów z ulicy Parkowej w Sannikach Administrator 2008-09-23
122 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2008/2009 Administrator 2008-09-22
121 Zawiadomienie o unieważnieniu Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2008/2009 Administrator 2008-09-22
120 Budowa sieci wodociągowej we wsi Lasek Administrator 2008-09-17
119 Dostawa opału do Urzędu Gminy w Sannikach i jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2008/2009 Administrator 2008-09-10
118 Budowa budynku gospodarczego w Sannikach Administrator 2008-09-05
117 Modernizacja obiektu sportowego w Sannikach Administrator 2008-09-03
116 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2008/2009" Administrator 2008-08-28
115 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2008/2009 Administrator 2008-08-07
114 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2008/2009 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2008-07-31
113 Unieważnienie przetargu: Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2008/2009 Administrator 2008-07-30
112 Wynik przetargu: Montaż kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezi Administrator 2008-07-29
111 Wynik przetargu: Montaż kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Sannikach Administrator 2008-07-29
110 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2008/2009 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami Administrator 2008-07-23
109 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina i Przedszkola Samorządowego w Sannikach w roku szkolnym 2008/2009 Administrator 2008-07-18
107 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi we wsi Sielce” Administrator 2008-07-02
108 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa (modernizacja) drogi w Osmolinie” Administrator 2008-07-02
106 Przebudowa drogi we wsi Sielce Administrator 2008-06-11
105 Przebudowa (modernizacja) drogi w Osmolinie Administrator 2008-06-11
104 Przetarg na nieruchomość Administrator 2008-04-02
103 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DG. 341 – 03/2008. Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-18
102 dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-13
101 dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-12
100 dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-12
99 dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-12
98 dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach” Administrator 2008-02-11
97 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach Administrator 2008-02-08
96 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Oświetlenie terenu (etap I) w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Administrator 2007-11-15
95 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa i montaż dźwigów: osobowego i towarowych dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach””. Administrator 2007-11-15
94 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa stróżówki dużej wraz z toaletami w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Administrator 2007-11-12
93 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dźwigów: osobowego i towarowych dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasa „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach””. Administrator 2007-11-05
92 Zawiadomienie (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odmulenie stawów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Sannikach”. Administrator 2007-11-02
91 „Dostawa i montaż dźwigów: osobowego i towarowych dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”” Administrator 2007-10-30
90 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-10-29
89 Oświetlenie terenu (etap I) w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-10-18
88 Budowa stróżówki dużej wraz z toaletami w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-10-17
87 Odmulenie stawów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-10-16
86 Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w zabytkowym parku w Zespole Pałacowo–Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-10-15
85 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2007/2008 Administrator 2007-10-04
84 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej – świetlica i Przedszkola Samorządowego w Sannikach Administrator 2007-10-03
83 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach Administrator 2007-10-01
82 Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2007/2008 Administrator 2007-09-26
81 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2007/2008”. Administrator 2007-09-25
80 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Osmólsk”. Administrator 2007-09-21
79 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej - świetlica i Przedszkola Samorządowego w Sannikach Administrator 2007-09-18
78 Dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki w sezonie grzewczym 2007/2008 Administrator 2007-09-18
77 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OŚ. 341 – 07/2007: „Budowa muszli koncertowej w Zespole Pałacowo – Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Administrator 2007-09-12
76 Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sannikach Administrator 2007-09-10
75 „Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Osmólsk” Administrator 2007-08-31
74 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa ulicy Parkowej w Sannikach”. Administrator 2007-08-31
73 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Barcik Stary”. Administrator 2007-08-29
72 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2007/2008 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami”. Administrator 2007-08-27
71 Budowa muszli koncertowej w Zespole Pałacowo- Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2007-08-23
70 Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Sanniki w roku szkolnym 2007/2008 wraz z opieką i stosownymi ubezpieczeniami. Administrator 2007-08-20
69 Przebudowa ulicy Parkowej w Sannikach Administrator 2007-08-10
68 OŚ. 341 – 04/2007 „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Barcik Stary”. Administrator 2007-08-03
67 OŚ. 341 – 04/2007 „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Barcik Stary”. Administrator 2007-08-03
66 Budowa hydroponicznej oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją sanitarną i przepompownią ścieków w m. Mocarzewo z podziałem na zadania Administrator 2007-03-02
65 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2007-02-22
64 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sannikach od ul. Fabrycznej do Tkackiej Administrator 2007-02-10
63 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1 552 600,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą "0" oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach" Administrator 2007-02-06
62 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 215 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Sannikach od ul. Fabrycznej do Tkackiej" na potrzeby Gminy Sanniki Administrator 2007-02-02
61 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sanniki Administrator 2006-12-21
60 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sanniki o długości ok. 60 km w sezonie zimowym 2006/2007 Administrator 2006-12-13
59 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Fabrycznej do Tkackiej w Sannikach Administrator 2006-11-28
58 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie na potrzeby Gminy Sanniki Administrator 2006-11-16
57 Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa węgla i miału w sezonie grzewczym 2006-2007 Administrator 2006-10-24
56 Informacja o odrzuceniu, wykluczeniu oferty Administrator 2006-10-17
55 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 2006-10-17
54 Dostawa węgla i miału dla podległych jednostek organizacyjnych na terenie gminy Sanniki Administrator 2006-10-09
53 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Administrator 2006-10-09
52 Zakup samochodu do przewozu osób o ilości miejsc 8 + 1 w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Administrator 2006-10-09
51 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Administrator 2006-10-09
50 Zakup jednego samochodu dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie Administrator 2006-09-27
49 Dostawa węgla i miału dla podległych jednostek organizacyjnych na terenie gminy Sanniki Administrator 2006-09-20
48 Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Brzezia, Sielce, Lasek Administrator 2006-09-14
47 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej – świetlica i Przedszkola Samorządowego w Sannikach Administrator 2006-09-06
46 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej – świetlica i Przedszkola Samorządowego w Sannikach Administrator 2006-09-06
45 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Budowa brakującej części ogrodzenia i remont istniejącej części ogrodzenia w Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach". Administrator 2006-08-29
43 Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa przyłącza wodociągowego i rozbudowa istniejącego, w parku, w Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach" Administrator 2006-08-07
41 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007” Administrator 2006-07-27
40 Budowa brakującej części ogrodzenia i remont istniejącej części ogrodzenia w Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Administrator 2006-07-25
39 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-07-24
38 Budowa przyłącza wodociągowego i rozbudowa istniejącego, w parku, w Zespole Pałacowo - Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Administrator 2006-07-21
37 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007 Administrator 2006-07-19
36 Przygotowanie terenu pod budowę brakującej części ogrodzenia na terenie parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach (rozbiórka pozostałości ogrodzenia) Administrator 2006-07-17
35 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-07-12
33 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-07-05
32 Przeprowadzenie leczenia, wycinki, karczowania oraz usuwania posuszu w zabytkowym parku w Sannikach Administrator 2006-06-28
31 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-06-23
29 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-06-08
28 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-06-08
27 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-06-08
26 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-06-08
25 Przebudowa drogi w Brzezinach Administrator 2006-05-19
24 Przebudowa drogi w Osmólsku Administrator 2006-05-19
23 Przebudowa drogi w Osmólsku Administrator 2006-05-19
22 Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Sannikach Administrator 2006-05-18
21 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie Administrator 2006-05-18
20 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-05-18
19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Administrator 2006-05-18
18 Bbudowa budynku socjalnego z 20 lokalami socjalnymi wraz z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania Administrator 2006-05-09
17 Przebudowa, rozbudowa nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą "0" oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach Administrator 2006-05-09
16 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-04-26
15 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sanniki i Mocarzewo Administrator 2006-04-23
14 Roboty remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie Administrator 2006-04-20
13 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-04-20
12 Wykonanie studni zastępczej nr 2a i piezometru P – I oraz likwidacja studni nr 2 dla wodociągowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sanniki ul. Lotników Administrator 2006-04-06
11 Nadzór inwestorski na budowie polegającej na: przebudowie, rozbudowie nadbudowie obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą "0" oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach Administrator 2006-04-01
10 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-04-01
9 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-03-27
8 Zawiadomienie o wyborze oferty Administrator 2006-03-27
7 Zawiadomienia o wyborze ofert Administrator 2006-03-20
6 Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 685 000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie, rozbudowie nadbudowie obiektu na potrzeby Przedszkola Gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach Administrator 2006-03-16
5 Rozbiórka zdewastowanego budynku komunalnego Administrator 2006-03-02
4 Kształtowanie centrum wsi przez budowę chodnika i parkingu, utwardzenie terenu w centrum miejscowości Administrator 2006-03-02
3 Sieć wodociągowa z przyłączami Administrator 2006-02-09
2 Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego, w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek Administrator 2006-01-21
1 testtest Administrator 2006-01-09

[Liczba odsłon: 1607266]

przewiń do góry