Zarządzenie Nr 0050.85.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gruntów rolnych raz najem lokali i powierzchni użytkowych będących własnością Gminy Sanniki


Zarządzenie Nr 0050.83.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.82.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.12.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.81.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.12.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.80.2014                            
Wójta Gminy Sanniki                           
z dnia 2014.12.03                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok                           

Zarządzenie Nr 0050.79.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.78A.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.11.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.78.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024


Zarządzenie Nr 0050.77.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.75.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.10.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.73.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.10.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.72.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.10.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rokZarządzenie Nr 0050.71.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniach należących do Gminy Sanniki.


Zarządzenie nr 0050.70.2014                            
Wójta Gminy Sanniki                           
z dnia 2014.10.20                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok                       


Zarządzenie Nr 0050.68.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.10.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.67.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.10.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.66.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.10.2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki
na lata 2014-2024

Zarządzenie Nr 0050.65.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.09.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.64.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.09.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.63.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22.09.2014 r.
w sprawie: powołania komisji do dokonania wyboru wykonawców do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie oraz Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich
w Sannikach.


Zarządzenie Nr 0050.62.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 19.09.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.61.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.09.2014 r.
w sprawie: powołania Asystenta koordynatora projektu (obsługa administracyjno – biurowa) do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.


Zarządzenie Nr 0050.59.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.09.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.57.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 08.09.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.54.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.Zarządzenie Nr 0050.53.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.08.2014 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Nr 0050.52.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.08.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.49.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.08.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.47.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.07.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.44.2014

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.07.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.43.2014

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10.07.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.41.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.38.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.36.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 23.06.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.31.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.05.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.30.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22.05.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.29.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.05.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.27.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.05.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.25.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.04.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.24.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.23.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.04.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.22.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.04.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie nr 0050.21.2014                            
Wójta Gminy Sanniki                           
z dnia 2014.04.10                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.03.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2014 WÓJTA GMINY SANNIKI
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.18.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.03.2014r.
w sprawie: Wyznaczenia na obszarze Gminy Sanniki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.03.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.03.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.02.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.02.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.02.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie: powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.08.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.07.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.01.2014 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2014 rok


Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.05.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.01.2014 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 15:07:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-18 10:25:57
  • Liczba odsłon: 2526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560804]

przewiń do góry