Zarządzenie Nr 0050.86.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.85.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.12.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.84.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.12.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.81.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.12.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.80.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.12.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.79.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.78.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.11.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.72.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.10.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.71.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.10.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.70.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.10.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.69.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.


Zarządzenie Nr 0050.67.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.10.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.65.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.10.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.64.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05 października 2015 r.
w sprawie: powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 25.10.2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.63.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.09.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.62.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 24.09.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.60.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 16.09.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.59.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 04.09.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.58.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 04.09.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.56.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.08.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.55.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.08.2015 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanniki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku


Zarządzenie Nr 0050.52.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.08.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.51A.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.51.2015 i Protokoł z losowania
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji ds. referendum  do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015r.


Zarządzenie Nr 0050.50.2015
Wójta Gminy Sanniki 
z dnia 13 sierpnia 2015 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sanniki


Zarządzenie Nr 0050.48.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.07.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.47.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 24.07.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r


Zarządzenie Nr 0050.46.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.45.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.07.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.42.2015

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.38.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.06.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.37.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.06.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.35.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.05.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.34.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 22.05.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.32A.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.05.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.31.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 07.05.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.28.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.27.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 21.04.2015 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.25.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20.04.2015 r.
w sprawie: powołania na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 10.05.2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.24A.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 15.04.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.24.2015

Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14.04.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie nr 0050.23B.2015                        
Wójta Gminy Sanniki                           
z dnia 2015.04.09                           
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.23A.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.23.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 31.03.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27.03.2015 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.20.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 11.03.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.18.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 26.02.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.17.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.15.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.13.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.02.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.09.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 30.01.2015 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.08.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.07.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.05.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12.01.2015 r.
w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.02.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 05.01.2015 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Sanniki na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.01.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 02.01.2015 r.
w sprawie: upoważnienia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Sanniki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 12:47:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-16 14:18:30
  • Liczba odsłon: 2881
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607247]

przewiń do góry