Sanniki, 2023-11-20

 

OŚ. 6220.2.8.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 17. 11. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.2.7.2023 dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie instalacji fotowoltaicznej „TKPV2302” w miejscowości Barcik w gminie Sanniki na działce nr 144”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak
  WOOŚ-1.4220.820.2023.IP.3 z dnia 6 lipca 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „TKPV2302” w miejscowości Barcik w gminie Sanniki na działce nr 144”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/17/ASK/2500/2023 z dnia 13. 06. 2023 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „TKPV2302” w miejscowości Barcik w gminie Sanniki na działce nr 144”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.5.4901.1.209.2023.PD z dnia 19 września 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „TKPV2302” w miejscowości Barcin, w gminie Sanniki, na działce nr 144”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

 

 

 

Sanniki, 2023-11-07

 

OŚ. 6220.4.8.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 j.t. ze zm.) iż w dniu 31. 10. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.4.7.2023 dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+688 do 30+482 na terenie m. Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-1.4220.971.2023.AST z dnia 24. 07. 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+688 do 30+482 na terenie m. Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyniński”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/19/ASK/2841/2023 z dnia 11. 07. 2023 r. wyraził opinię braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku od km 24+688 do km 30+482 na terenie miejscowości Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak WA.ZZŚ.5.4901.1.241.2023.PD z dnia 05. 10. 2023 r. wyraził opinię:
 1. że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+688 do 30+482 na terenie m. Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Z treścią decyzji można się zapoznać na stronie Bip Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, pod adresem: http://www.sanniki.bip.org.pl, lub bezpośrednio w Urzędzie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

decyzja.pdf

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2023-11-07 10:50:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 15:21:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2023-11-07 11:20:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 15:21:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2023-11-21 15:11:42
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 15:21:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Administrator
  • Data dodania: 2023-11-21 15:20:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 15:21:29
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-07 10:46:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 15:21:29
 • Liczba odsłon: 63
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1516721]

przewiń do góry