Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w związku z ograniczeniami dotyczącymi spotkań i zgromadzeń, spotkania grup roboczych przewidziane na dzień 28.10.2020 r. (zaproszenie poniżej) zostają odwołane.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

-----------------------------------------------------

Sanniki, dnia 16.03.2020r.

Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z coraz liczniejszymi przypadkami  zachorowań na COVID-19 wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, od dnia 16 marca br. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w punkcie konsultacyjnym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.

W związku z zawieszeniem wizyt osobistych w urzędzie zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą innych środków komunikacji (np. ePUAP, Poczta Polska).

Wszelkie niezbędne sprawy interesanci mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: sanniki@zgwrp.org.pl, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /cys5ul306r/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr telefonu 24 277 78 13 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W wyjątkowych sytuacjach korespondencję adresowaną do Urzędu Miasta i Gminy
w Sannikach można wrzucić do skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do Urzędu.

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

     /Gabriel Wieczorek/

 

 

----------------------------------------

Ankieta w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Badanie opinii mieszkańców na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-badania-opinii-mieszkancow-w-sannikach

 

----------------------------------

 

Sanniki, dnia 31.12.2019r.

 

Punkt konsultacyjny

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki
zapraszamy   wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do skorzystania z punktu konsultacyjnego.

 

Adres punktu konsultacyjnego:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, pokój nr14

 

Terminy działania punktu konsultacyjnego:

od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r.

 

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

  7 30 -15 30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

9 30 -17 30 (środa)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

 

-----------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 30.10.2019 r.

 

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

 

 

Miasto i Gmina Sanniki   otrzymała grant od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania
i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 22.698,00 zł. 

 

Realizatorem projektu jest Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo" oraz partnerzy: ResPublic sp. z o.o. i GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Zadania realizowane w ramach projektu dotyczą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki i obejmują:

1.Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK).

2. Przeprowadzenie określonych w IPK działań dotyczących konsultacji społecznych.

3. Udział w działaniach edukacyjnych w ramach Akademii Konsultacji Społecznych (4 sesje).

4.Monitorowanie i ewaluację realizacji IPK.

 

zaproszenie_na_konsultacje.docx

prezentacja_spotkanie_otwarte_sanniki_2019.12.10_aeawapj-1.ppt

zaproszenie_do_skladania_wnioskow.docx

formularz_konsultacyjny.docx

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Sanniki oraz Rada Miasta i Gminy Sanniki informują, że w związku z  uzyskaniem przez miejscowość Sanniki praw miejskich  zachodzi konieczność dokonania zmian organizacyjnych dotyczących dotychczasowego sołectwa Wsi Sanniki i Mocarzewo. To jednocześnie  możliwość zapytania Państwa o zdanie w tej kwestii.
W związku z tym w dniach 11 – 15 stycznia    odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Mocarzewo.  Zostaną one przeprowadzone w formie:
1. Zebrania konsultacyjnego w dniu 12 stycznia 2018 r.o godzinie 1800 w Remizie OSP Sanniki (świetlica wiejska) – sala na piętrze.
2. Wyrażenia opinii przy użyciu formularzy konsultacyjny rozkolportowanych wśród mieszkańców oraz dostępnych na spotkaniu konsultacyjnym i w Urzędzie Miasta  i Gminy Sanniki.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Mocarzewo,  którzy do dnia zakończenia konsultacji ukończyli 18 lat.
Formularz  można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sannikiw następujący sposób:
1) pobrać i  wypełnić na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 stycznia 2018 r.
2) dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pocztą lub osobiście do 15 stycznia 2018 r. do godziny 1530.

 

Formularz - .pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 09:56:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-23 15:33:24
  • Liczba odsłon: 1271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1150594]

przewiń do góry