Ochotnicze Straże Pożarne z ternu Miasta i Gminy Sanniki, tj.

1.    Ochotnicza Straż Pożarna w Sannikach

2.    Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezi

3.    Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżewie

4.    Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolinie

5.    Ochotnicza Straż Pożarna w Krubinie

6.    Ochotnicza Straż Pożarna w Lwówku

7.    Ochotnicza Straż Pożarna w Staropolu

8.    Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie

9.    Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcach

10.  Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce

realizowały zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 na terenie działania swojego operacyjnego

W ramach zadania zakupiono pakiety pakiet zawierające:

1.    maseczki ochronne jednorazowe – 10 szt.

2.    płyn do dezynfekcji – 0,5 l.

3.    rękawice ochronne jednorazowe – 20 szt.

Pakiety przekazano mieszkańcom z terenu Miasta i Gminy Sanniki.

------------------------

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i odbudowę urządzeń wodnych polegającą na przebudowie wraz z wykonaniem konserwacji i wyprofilowaniem otwartych rowów, a takze wykonaniem przepustów na tych rowach pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi, zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 6909W

 

------------------------------------------------------------------------------------